Νομοθεσία

Βρείτε πιο κάτω:

1) Νομοθεσία ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
Σημείωση: Σελίδες που αφορούν τις κοινόκτητες οικοδομές είναι οι εξής: 36-50 (ΚΕΦ.38Α-ΚΕΦ.38ΛΓ) και 100-115 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 του 6(I) του 1993 (Άρθρο 4) Παράρτημα (Άρθρο 38ΚΑ) Πρότυποι Κανονισμοί για τη Ρύθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών.

2) Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καταστάσεις εσόδων και εξόδων πολυκατοικιών και ανάρτηση αυτών σε χώρους εντός της πολυκατοικίας από Διαχειριστικές Επιτροπές