Φωτογραφίες από την Αιμοδοσία της Μ. Χαλλούμας Σ.Κ. Λτδ 18/11/2016

Φωτογραφίες από την Αιμοδοσία της Μ. Χαλλούμας Σ.Κ. Λτδ στο Κέντρο Υγείας Έγκωμης την Παρασκευή 18/11/2016.