ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η Μ. Χαλλούμας Σ.Κ. Λτδ φροντίζει τα κτίρια τα οποία διαχειρίζεται να είναι πάντοτε καλά συντηρημένα. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από εμπορικά κτίρια στη Λεωφόρο Λεμεσού στο Στρόβολο, τα οποία πρόσφατα επιμεληθήκαμε κάνοντας εξωτερικό ελαιοχρωματισμό στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο τους.