ΠΗΡΑΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ!

Είμαστε υπερήφανοι για τη Μ. Χαλλούμας Σ.Κ. Λτδ, η οποία βραβεύτηκε μαζί με άλλες 10 εταιρείες στη 2η Τελετή Βράβευσης επιχειρήσεων από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  στις 28 Μαΐου 2015 από την Υπουργό κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, ως εργοδότης ισότητας των φύλων στην εργασία.

Πετύχαμε πιστοποίηση στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε για την πολιτική που διασφαλίζει στο προσωπικό της συνθήκες ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία.