Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση υποθέσεων όπως:

α) Εκσυγχρονισμό Εγγραφής Νόμος περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Κεφ.224. Ο νόμος αφορά παράκαμψη των δυσκολιών για έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου.
β) Έκδοση Εγκλωβισμένων Τίτλων Ιδιοκτησίας Νόμος περί Μεταβίβασης και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.10) Νόμος του 2015 (139(Ι)/2015). Ο νόμος αυτός αφορά τους δικαιούχους – κατόχους πωλητήριου εγγράφου για να παραλάβουν τους τίτλους τους.