Μ.ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ Σ.Κ. ΛΤΔ

Διαχείριση Κτιρίων και Έργων

Η εταιρεία μας

Η εταιρεία Μ.Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ ιδρύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2005. Έχει σαν κύριο στόχο της την αναβάθμιση της οικοδομικής βιομηχανίας γενικά, προσφέροντας μια τεράστια τεχνογνωσία σε σχεδόν όλους του τομείς που την απαρτίζουν.

Ειδικότερα η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης έργων (PROJECT MANAGEMENT) σε συνεργασία με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες (Αρχιτέκτονες, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Θερμομονώσεων, Ηλεκτρομηχανολογικών, Ενεργειακών Αναβαθμίσεων και άλλα), υπηρεσίες εκτιμήσεων και επιμετρήσεων μέχρι και ολοκληρωμένες κατασκευές, καθώς και ανακαινίσεις.

Από το 2012, η εταιρεία μας αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στον χώρο της διαχείρισης κτιρίων, συγκροτημάτων, ακόμη και μονάδων, από την πλευρά της παρακολούθησης κοινόχρηστων δαπανών, εισπράξεις ενοικίων και των εργασιών συντήρησης τους, με το πρωτοπόρο λογισμικό που αναπτύξαμε, το MXBLOR®.

Υπηρεσίες

Περιηγηθείτε και μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας.

Διαχείριση Κτιρίων
Διαχείριση Έργων

MXBLOR®

Εξερευνήστε και μάθετε περισσότερα για το σύστημα μας. Το MXBLOR® κάνει τη διαχείριση κοινοχρήστων και προυπολογισμών κτιρίων πανεύκολη.

Διαχείριση Οικονομικών Κοινόκτητων Οικοδομών
Αίτηση για εγγραφή στο MXBLOR
Ακολουθήστε μας
Πιστοποιήσεις
greenOffices
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 9
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 7
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 8
eurem
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 10