ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ & BBQ PARTY Μ.ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ Σ.Κ. ΛΤΔ ΣΤΙΣ 12/06/2020