ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΣ 2015

Φωτογραφίες από την Εθελοντική Αιμοδοσία στα γραφεία της Μ. Χαλλούμας Σ.Κ. Λτδ το Μάιο 2015.